Systemy Informacji Prawnej

Posiadamy:

Każdy z wymienionych systemów stanowi usystematyzowaną bazę różnorodnych dokumentów w ramach której, możliwe jest:

  • wyszukiwanie konkretnego aktu, czy grupy aktów prawnych według różnorodnych kryteriów
  • uzyskiwanie wyczerpującej informacji o wybranym akcie, w tym również o orzecznictwie, piśmiennictwie oraz pismach urzędowych do aktu.

Dlatego każdy z nich zawiera:

  • metryki aktów prawnych
  • teksty aktów prawnych
  • orzecznictwo oraz piśmiennictwo prawnicze
  • pisma urzędowe
  • wzory umów i pism procesowych
  • dane teleadresowe sądów i urzędów
  • prawo europejskie (akty prawne UE, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)