Katalogi

 

Korzystanie z księgozbioru Biblioteki Kampusowej Narutowicza PIA ułatwiają katalogi:

  • kartkowe (obejmują zbiory do 2008 roku)
    • alfabetyczne wydawnictw zwartych (etykiety zielone) i ciągłych (etykiety czerwone)
    • rzeczowy wydawnictw zwartych (etykiety białe)
  • elektroniczny (obejmuje zbiory od 1993 roku oraz część wydanych wcześniej, te ograniczenia nie dotyczą wydawnictw ciągłych)
  • centralny kartkowy katalog alfabetyczny wydawnictw zwartych (zamknięty 01.01.2002r., zdygitalizowany, dostępny na stronie kartkowy.bg.szczecin.pl. Zawiera informacje o niewprowadzonych do katalogu elektronicznego zbiorach Biblioteki Głównej US oraz wszystkich filii)

Zatem sygnatur książek wydanych pomiędzy rokiem 1993 a 2008 można szukać zarówno w katalogach kartkowych jak i elektronicznym. Natomiast opisy części książek wydanych przed rokiem 1993 mogą znajdować się jedynie w katalogach kartkowych. Oznacza to, że jeśli takiej książki nie znajdziemy w katalogu elektronicznym, nie przesądza to o tym, że nie ma jej w zbiorach Biblioteki. Koniecznie trzeba to zweryfikować przeglądając katalog kartkowy wydawnictw zwartych. Sygnatur książek wydanych po roku 2008 należy szukać wyłącznie w katalogu elektronicznym.

W przypadku czasopism, wszystkie wydawnictwa do roku 2008 znajdziemy zarówno w kartkowym alfabetycznym katalogu wydawnictw ciągłych jak i w katalogu elektronicznym. Późniejsze, tylko w katalogu elektronicznym.

Kartkowy katalog rzeczowy wydawnictw zwartych obejmuje zbiory książkowe Biblioteki Kampusowej Narutowicza PIA do roku 2008. Karty katalogowe odpowiadające poszczególnym książkom gromadzone są tu według treści. Z katalogu tego korzystamy, kiedy potrafimy określić dziedzinę, z zakresu której szukamy literatury, a nie znamy tytułów ani autorów konkretnych książek. 

Katalog z opisem

Ze sposobem korzystania z katalogów kartkowych dokładnie zapoznali się Państwo w części szkolenia dotyczącej Biblioteki Głównej.

 

Katalog elektroniczny dostępny jest na stronie bg.szczecin.pl

Jest to katalog centralny realizowany w systemie KOHA. Obejmuje zatem zbiory Biblioteki Głównej i wszystkich filii, w tym Biblioteki Kampusowej Narutowicza PIA. Wyszukiwanie w tym katalogu odbywa się w kilku krokach. Zostały one przedstawione poniżej, oddzielnie dla książki i dla czasopisma.

KATALOG ELEKTRONICZNY- KSIĄŻKA

KROK 1. STRONA STARTOWA

KROK 2. LISTA WYNIKÓW

KROK 3. WŁAŚCIWY OPIS KSIĄŻKI