Czytelnia Multimedialna

W Czytelni tej można skorzystać z zasobów elektronicznych Biblioteki oraz z Internetu.

Zasoby Czytelni Multimedialnej:

 • Systemy informacji prawnej (Lex Omega, Legalis)
 • Legal Source - baza zawiera pełny tekst najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. W bazie znajduje się ponad 1.100 czasopism pełnotekstowych, szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z wielu innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych oraz ponad 420 przeglądów prawnych.

  Legal Source obejmuje: prawo administracyjne, prawo antymonopolowe, bankowość, prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, prawo karne, planowanie przestrzenne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeniowe, prawo własności intelektualnej, prawo lokalowe, korporacje międzynarodowe, prawo patentowe, poświadczenie autentyczności testamentu, papiery wartościowe, prawo podatkowe, rozporządzenia handlowe i wiele innych.

  Baza została dodana na platformę EBSCOhost http://search.ebscohost.com/ oraz do wyszukiwarki EDS i jest dostępna z każdego komputera sieci US lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.

 • Baza Ars Lege - największa w Polsce baza testów egzaminacyjnych. Zawiera 65 000 pytań testowych z różnych  dziedzin prawa, testy z państwowych egzaminów, akty prawne,  wzory pism, umów i kazusy. Serwis skierowany jest przede wszystkim dla osób zdających egzaminy w zawodach prawniczych i około prawniczych. Dostęp ze wszystkich komputerów Wydziału Prawa i Administracji US poprzez stronę http: www.arslege.pl

 • Academica - cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna - to innowacyjne narzędzie pozwalające na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.
 • Bazy bibliograficzne i pełnotekstowe dostępne ze strony BG
 • Bibliografia Pracowników US
 • Dodatki na płytach CD do czasopism i książek