Czytelnia Książek

Księgozbiór Biblioteki Kampusowej Narutowicza PIA podzielony jest na:

    • podręczny, udostępniany w wolnym dostępie
    • umieszczony w magazynie.

 Aby skorzystać z księgozbioru podręcznego wystarczy podejść do regału i sięgnąć po interesującą pozycję. Niestety w dobie pandemii dostęp do księgozbioru podręcznego został ograniczony. Trzeba poprosić bibliotekarza dyżurującego o podanie książki.

W Czytelni Książek księgozbiór podręczny uporządkowany jest według głównych dziedzin prawa, którym odpowiadają poszczególne działy.

Każdy dział jest opisany i oznaczony kolorem (na zdjęciu dział „Prawo konstytucyjne” oznaczony kolorem czerwonym).

W obrębie działu, książki ułożone są kolejno według sygnatur.

Pamiętaj!!!

Kończąc pracę, należy odłożyć książkę na miejsce, tzn. najpierw należy znaleźć odpowiedni dział, a następnie jej miejsce zgodnie z sygnaturą.
W dobie pandemii książki odkładamy na kwarantannę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza dyżurującego.

 

Półki Wirtualne

Do każdego działu w Czytelni Książek przypisana jest Półka Wirtualna w Katalogu Elektronicznym. Dzięki temu w łatwy sposób można sprawdzić jakie książki znajdują się w poszczególnych działach .

W tym celu...

 

 

 

Informację, czy konkretna książka znajduje się w magazynie, czy w księgozbiorze podręcznym Czytelni Książek, znajdziemy również w katalogu elektronicznym:

    

Aby skorzystać z księgozbioru umieszczonego w magazynie, należy złożyć zamówienie na książkę
u dyżurującego bibliotekarza, wypełniając rewers lub elektronicznie za pośrednictwem katalogu KOHA.

WZÓR WYPEŁNIANIA REWERSU
(TYLKO DLA KSIĄŻEK ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MAGAZYNIE)


 ZAMAWIANIE ELEKTRONICZNE DO CZYTELNI
(OPCJA DOSTĘPNA TYLKO DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH KONTO BIBLIOTECZNE)