BIBLIOTEKA MIĘDZYWYDZIAŁOWA

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz studentów niżej wymienionych kierunków Wydziału Humanistycznego:
- dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
- dziennikarstwo i zarządzanie mediami,
- filologia angielska,
- filologia germańska,
- filologia hiszpańska,
- filologia norweska,
- filologia polska,
- filologia romańska,
- filologia rosyjska,
- global communication,
- italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem,
- lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie,
- przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym,
- studia pisarskie.
Warunkiem zaliczenia szkolenia bibliotecznego jest osiągnięcie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi w teście elektronicznym, który jest dostępny w zakładce „Test i login studenta”. W formularzu rejestracyjnym należy wybrać „Biblioteka Międzywydziałowa”.
Termin zaliczenia testu - do 2.03.2021 r.

Zaliczenie testu będzie widoczne w systemie bibliotecznym i na tej podstawie zostanie dokonany wpis w protokole w systemie e-Prodziekan oraz w indeksie elektronicznym.

UWAGA! Do zaliczenia szkolenia bibliotecznego konieczne jest zapoznanie się ze wszystkimi częściami prezentacji.
 
Szkolenie biblioteczne w roku akademickim 2020/21 przygotowały:
mgr Joanna Galewska
mgr Sylwia Wilczyńska