Justyna Waluś
Biblioteka Wydziału Teologicznego US

 

Szkolenie biblioteczne dla studentów

 

Wydziału Teologicznego

 

 

Justyna Waluś
Biblioteka Wydziału Teologicznego US

 

Szkolenie biblioteczne dla studentów

 

Wydziału Teologicznego

 

Wydział Teologicznego

 

Ogólne wiadomości

o

Bibliotece Wydziału Teologicznego

 

Historia

Historia obecnej Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego zaczęła się w 1981 roku. W Wyższym Seminarium Duchownym na Golęcinie rozpoczęto gromadzenie księgozbioru i organizowanie pierwszej biblioteki na potrzeby Uczelni. Mimo braku biblioteki z prawdziwego zdarzenia księgozbiór ten zaczęto od razu udostępniać w celach dydaktycznych – zajmowali się tym wówczas alumni Seminarium. Z początkiem 1983 roku nowo zatrudnionym pracownikom powierzono zadanie utworzenia biblioteki, na bazie wciąż powiększającego się księgozbioru. W roku 1986 zbiory biblioteczne przeniesiono do nowo wybudowanego budynku Seminarium przy ulicy Papieża Pawła VI., gdzie pozostały do dziś. Od początku roku 2004, wraz z utworzeniem Wydziału Teologicznego US, Bibliotekę Seminaryjną przekształcono w Bibliotekę Wydziału Teologicznego US i stała się ona jedną z agend Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Zbiory Biblioteki Wydziału Teologicznego

Zbiory Biblioteki Wydziału Teologicznego

Księgozbiór Biblioteki Wydziału Teologicznego stanowią głównie książki i czasopisma z zakresu nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim z teologii i filozofii.
Biblioteka posiada również bogaty zbiór literatury pięknej – polskiej i światowej.

Z innych dziedzin zgromadzono głównie publikacje o treści ogólnej:
• encyklopedie,
• słowniki,
• bibliografie,
• informatory etc.

Wydawnictwa w języku polskim stanowią większość. Pozostała część to m.in. wydawnictwa w języku niemieckim, francuskim, angielskim, rosyjskim, włoskim, hiszpańskim, łacińskim, greckim i hebrajskim.

Objętość zbiorów
• Wydawnictwa zwarte – ponad 100 tys. woluminów.
• Wydawnictwa ciągłe – ok. 1,8 tys. tytułów polskich i ok. 0,5 tys. tytułów zagranicznych.

 

Struktura organizacyjna Biblioteki

Biblioteka Wydziału Teologicznego jest jedną z agend Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Strukturę Biblioteki WT tworzą działy:
• Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
• Czytelnia i Wypożyczalnia BWT
• Czytelnia Czasopism BWT

 

Kontakt i Lokalizacja

Kontakt

Adres:
ul.Papieża Pawła VI nr 2
71-459 Szczecin
Telefony:
Dział Opracowań (091) 444 14 62
Czytelnia i Wypożyczalnia (091) 444 14 61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: http://bg.szczecin.pl/pl/teo/teo/teo/

 

Lokalizacja


Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki

 

Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki

Zbiory Biblioteki Wydziału Teologicznego udostępnia się w:

  • Czytelni Głównej i Wypożyczalni – można tu korzystać z księgozbioru czytelnianego oraz podręcznego (oba w wolnym dostępie, księgozbiór czytelniany – oznaczony dodatkowo oprócz sygnatury symbolem „Cz.G.” - tylko na miejscu) oraz zamawiać książki ze zbiorów magazynowych.
  • Czytelni Czasopism (część zbiorów Biblioteki w wolnym dostępie, ułożone wg tytułów w porządku alfabetycznym; pozostałe znajdują się w magazynie - informacja o lokalizacji zawarta jest w katalogu - przy opisach poszczególnych tytułów).

 

Czytelnie

Czytelnie

Z Czytelni Książek oraz Czytelni Czasopism mogą korzystać na miejscu wszystkie osoby zainteresowane – po okazaniu dyżurującemu pracownikowi Biblioteki ważnej legitymacji studenckiej, karty bibliotecznej lub innego ważnego dokumentu tożsamości oraz wpisaniu się do Książki Odwiedzin.
Materiały biblioteczne znajdujące się w Czytelniach Biblioteki Wydziału Teologicznego udostępniane są na zasadzie wolnego dostępu do półek.

Z materiałów korzysta się na miejscu.

Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za udostępnione materiały biblioteczne.

 

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia


Zbiory Biblioteki Wydziału Teologicznego wypożycza się [REGULAMIN]:

  • pracownikom oraz studentom studiów stacjonarnych, zaocznych, podyplomowych Wydziału Teologicznego US posiadającym kartę biblioteczną wystawioną przez Wypożyczalnię Biblioteki Głównej US
  • pozostałym studentom Uniwersytetu Szczecińskiego posiadającym kartę międzybiblioteczną wystawioną przez Wypożyczalnię Biblioteki Głównej US
  • księżom, siostrom zakonnym i katechetom świeckim na podstawie karty bibliotecznej wystawionej w Bibliotece Wydziału Teologicznego US
  • osobom nie spełniającym powyższych kryteriów, pełnoletnim, zameldowanym w Szczecinie na podstawie zaświadczenia o uiszczeniu opłaty abonamentowej, wydanego przez Wypożyczalnię BG US (zgodnie z Regulaminem Wypożyczalni Biblioteki Głównej US)

 

ZAPISY

ZAPISY

Aby otrzymać kartę biblioteczną lub międzybiblioteczną, należy uprzednio dokonać rejestracji elektronicznej pod adresem: http://bg.szczecin.pl/ lub w Czytelni i Informatorium BG (I piętro, pok. 101).
Legitymacje dla studentów Wydziału Teologicznego wydawane są w Czytelni BG.

Dokumenty wymagane przy zapisie do Biblioteki Wydziału Teologicznego :
• dowód osobisty
• legitymacja studencka / indeks

Aby student mógł korzystać tylko z Biblioteki Wydziału Teologicznego rejestracja elektroniczna nie jest wymagana.
Po dokonaniu zapisu student otrzymuje numer, niezbędny przy logowaniu do konta czytelniczego oraz przy elektronicznym zamawianiu książek.

• Podstawą wypożyczenia wybranej pozycji jest prawidłowo wypełniony rewers.
• Dozwolone jest wypożyczenie maksymalnie 10 woluminów na okres 30 dni z możliwością przedłużenia okresu wypożyczenia, o ile dana pozycja nie została zamówiona przez inną osobę. Studenci pozostałych wydziałów mogą wypożyczyć do 5 woluminów, również na okres 30 dni.
• Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu książki w takim samym stanie w jakim ją otrzymał oraz do przestrzegania wyznaczonego terminu.

Książki czytelnik może wypożyczyć tylko osobiście. Zwrócić może je w zastępstwie inna osoba.

UWAGA: o karach za nieprzestrzeganie terminu zwrotu książki szczegółowo informuje
Regulamin Wypożyczalni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Koszty:
karta międzybiblioteczna - 6 zł (+1 fotografia) - opłata uiszczana w Wypożyczalni BG US.

Katalogi do dyspozycji

Czytelnicy mają do dyspozycji następujące katalogi:

•  alfabetyczny katalog kartkowy (zamknięty w roku 2002)

Tradycyjna karta katalogowa z zaznaczoną sygnaturą

Rewers wypełniony na podstawie karty katalogowej

• katalog elektroniczny całości zbiorów Biblioteki

Przy pomocy katalogu elektronicznego Czytelnicy mają możliwość przeszukiwania:
  • księgozbioru Wypożyczalni
  • księgozbioru Czytelni
  • zbioru czasopism
  • księgozbiorów katedr Wydziału Teologicznego

Z katalogu elektronicznego czytelnicy mogą korzystać zarówno w Bibliotece Wydziału jak i za pośrednictwem strony www.

Źródła informacji - katalogi

Źródła informacji - katalogi

alt

Wyszukiwanie książek

Wyszukiwanie książek

Chcąc odnaleźć interesującą nas pozycję książkową w katalogu elektronicznym, wybieramy dany katalog klikając odpowiedni link na stronie głównej katalogu – w tym przypadku KSIĄŻKI

alt

Otwarty zostanie Katalog Książek, w którym możemy prowadzić wyszukiwania wg następujących kategorii (indeksów): Autorskiej, Tytułów, Słów w tytule, Serii, Wydawców, Języków, Instytucji sprawczej, Haseł przedmiotowych oraz Rzeczowej

Klikamy wybrany INDEKS – w tym przypadku AUTORSKI.

alt

W oknie wyszukiwarki wpisujemy nazwisko poszukiwanego autora i klikamy SZUKAJ (lub przyciskamy klawisz ENTER)

alt

Otrzymujemy w ten sposób listę wyników. Liczba w nawiasie po prawej stronie hasła informuje nas o ilości wyników dla danego hasła (autora). Chcąc sprawdzić wyniki klikamy ikonę z lewej strony hasła.

alt

Wyświetla się lista wyników w formie skróconego opisu książki, zawierającego: tytuł, autora oraz rok wydania danej pozycji. Aby zobaczyć pełny opis, klikamy ikonę z numerem znajdującą się z lewej strony

alt

Otwiera się pojedynczy opis, zawierający szczegółowe informacje o publikacji. Na końcu każdego opisu znajduje się informacja o lokalizacji danej książki.

alt

Chcąc wypożyczyć wybraną pozycję wypełniamy (czytelnie) rewers. W przypadku egzemplarzy magazynowych wpisujemy zawartość pola "kod do wypożyczeń".

Rewers wypełniamy czytelnie, długopisem. Wypełniamy obie części rewersu – jeden rewers na jedną książkę. Książkę znajdującą się w Magazynie przynosi dyżurujący bibliotekarz.

Czasopisma

Czasopisma

alt

Podobnie postępujemy, przeszukując Katalog Czasopism. Po wybraniu linku prowadzącego do Katalogu, mamy możliwość wyszukiwania czasopism według następujących kryteriów: Tytuły, Słowa w tytule (jest to pomocne, jeśli nie znamy dokładnego tytułu czasopisma), Numery ISSN oraz Języki.

alt

Po wybraniu indeksu Tytuły, wpisujemy poszukiwany tytuł w oknie wyszukiwarki i klikamy przycisk Szukaj.

alt

Otrzymujemy listę wyników, klikamy przycisk z lewej strony danej pozycji...

alt

alt

...otrzymujemy dostęp do jej dokładnego opisu i wykazu posiadanych numerów danego tytułu.

Czasopisma dostępne są jedynie na miejscu.

alt

 

Księgozbiory Katedr WT

 

Księgozbiory Katedr WT

alt

Identycznie postępujemy wyszukując książki w katalogach podręcznych poszczególnych katedr.

alt

Tym razem wybieramy indeks rzeczowy a w oknie wyszukiwarki wpisujemy poszukiwane hasło.

alt

Otrzymujemy listę wyników i klikamy ikonę znajdującą się po lewej stronie, by otrzymać pełne opisy poszczególnych pozycji.

alt

Wyświetla się lista tytułów wraz ze skróconym opisem...

alt

...a po wybraniu konkretnego tytułu - jego dokładny opis.

alt

W tym przypadku skrót KHK jest informacją, że książka znajduje się w Katedrze Historii Kościoła.

Księgozbiór czytelniany oraz podręczny

Księgozbiór czytelniany oraz podręczny

Sprawne korzystanie z katalogów, księgozbioru czytelnianego i podręcznego oraz poruszanie się po Czytelni i Wypożyczalni wymaga również znajomości symboli, jakimi oznaczone są książki udostępniane w wolnym dostępie.
W opisie katalogowym możemy znaleźć kilka rodzajów oznaczeń – podstawowe z nich to:

G Tch, W lub symbol cyfrowy.

alt

Symbol zaczynający się do G Tch wymaga odnalezienia na regale szyldu z identycznym symbolem.

Książki z tego działu oznaczone są dodatkowo symbolem Cz.G. - to informacja o możliwości korzystania jedynie na miejscu.

Podobnie w przypadku symboli rozpoczynających się od W – aby znaleźć książkę, odnajdujemy szyld z identycznym symbolem.

Książki te można wypożyczać.

Książki oznaczone symbolami cyfrowymi znajdują się w Magazynie i są przynoszone przez dyżurującego bibliotekarza na podstawie wypełnionego przez studenta rewersu.

alt

 

Sygnatury


Podczas wyszukiwania książek można spotkać się ponadto z sygnaturami informującymi o tym, że książka znajduje się w jednej z katedr Wydziału:


KEiTBNT – Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej
KFC – Katedra Filozofii Chrześcijańskiej
KHK – Katedra Historii Kościoła
KKiH – Katedra Katechetyki
KPiP – Katedra Pedagogiki i Psychologii
KPK – Katedra Prawa Kanonicznego
KTD – Katedra Teologii Dogmatycznej
KTF – Katedra Teologii Fundamentalnej
KTMiD – Katedra Teologii Moralnej i Duchowości
KTPiL – Katedra Teologii Pastoralnej Liturgiki i Homiletyki
KTP – Katedra Teologii Patrystycznej
KI – Katedra Italianistyki

 

 

Katalogi elektroniczne

Książki można zamawiać również w sposób zdalny - jest to możliwe z poziomu katalogu Biblioteki. Po odnalezieniu opisu poszukiwanej książki należy kliknąć ikonę "ZAMAWIAM":

alt

Pojawi się formularz logowania, który należy wypełnić zgodnie z instrukcją:

alt

alt

Inne usługi

Inne usługi

Na terenie Biblioteki można:

  • wykonać kserokopie materiałów bibliotecznych
  • skorzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu

DZIĘKUJEMY ZA ZAPOZNANIE SIĘ Z MATERIAŁEM SZKOLENIOWYM I

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA TESTU