Wypożyczalnia Główna

 

ul. F.Tarczyńskiego 1
70-387 Szczecin
tel. (91) 444-24-05

 Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 900 - 1900
sobota 900 - 1400

Zbiory Wypożyczalni (oznaczenia literowe sygnatur: Bl, Blc, Pd, Pdc, Cg, Z, W, WM, SN), to wieloegzemplarzowy księgozbiór, złożony głównie z podręczników, skryptów, lektur obowiązkowych i uzupełniających, niezbędnych w procesie dydaktycznym Uczelni.

Z usług Oddziału Wypożyczalni mają prawo korzystać (po dokonaniu rejestracji):

 • pracownicy (także emerytowani) i studenci Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • słuchacze studiów doktoranckich i podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • studenci szczecińskich państwowych uczelni wyższych (na podstawie karty międzybibliotecznej wystawionej przez bibliotekę uczelni macierzystej),
 • inne osoby pełnoletnie zamieszkałe w Szczecinie (po uiszczeniu opłaty abonamentowej, tj. 50 zł/pół roku, 75 zł/rok).

Ogólne zasady korzystania z Wypożyczalni BG US

Procedura zapisu do Wypożyczalni - Rejestracja Elektroniczna

1. Dokonanie elektronicznej wstępnej rejestracji na stronie WWW BG US: http://bg.szczecin.pl/

 

Rejestracja

 

2. Zgłoszenie się do wypożyczalni BG US z:

 • dowodem osobistym,
 • legitymacją studencką (lub zaświadczeniem z dziekanatu o przyjęciu na studia)
 • numerem elektronicznej rejestracji

Dokumenty uprawniające do korzystania z BG US

 • Karta biblioteczna - wystawiana przez Bibliotekę Główną lub niektóre biblioteki wydziałowe, uprawnia do korzystania z BG US i jej filii. Elektroniczna legitymacja studencka po zarejestrowaniu się czytelnika w bazie, pełni funkcję karty bibliotecznej. Posiadaczy zarówno elektronicznych jak i tradycyjnych legitymacji obowiązuje proces elektronicznej rejestracji.
 • Karta międzybiblioteczna - uprawnia do korzystania z BG US, bibliotek państwowych wyższych uczelni Szczecina oraz Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej ZCDN w Szczecinie. W celu jej wystawienia należy dostarczyć 1 fotografię.

 

Aktywacja internetowego dostępu do systemu bibliotecznego

Dzięki aktywacji czytelnik uzyskuje hasło do swojego bibliotecznego konta.

Aktywacja polega na:

 • wpisaniu trzynastocyfrowego numeru karty z legitymacji elektronicznej umieszczonego pod kodem kreskowym lub z karty bibliotecznej,
 • wypełnieniu pola z Peselem i kodem pocztowym.

Każdy czytelnik może ustalić sobie nowe hasło w zakładce „zmień hasło” po zalogowaniu.

Aktywacja

Logowanie do konta czytelnika

Logowanie następuje po wpisaniu trzynastocyfrowego numeru karty i hasła z jednorazowej aktywacji.

Wyszukiwanie książek w bazie KOHA

Część zbiorów wydanych przed 1993 rokiem znajduje się jeszcze w katalogu kartkowym. 

W katalogu elektronicznym znaleźć można książki i wydawnictwa ciągłe (czasopisma), dostępne w Bibliotece Głównej oraz w poszczególnych bibliotekach wydziałowych, oprócz zasobów Biblioteki Wydziału Teologicznego, która posiada odrębny katalog.

Czytelnik przeszukuje zasoby biblioteczne korzystając z opcji prostego lub zaawansowanego wyszukiwania. Po znalezieniu książki (lub czasopisma) w bazie, klikając w odpowiedni tytuł, w dole strony znajdzie lokalizację. Katalog on-line informuje o posiadanych zbiorach, nowościach oraz książkach w trakcie opracowania i zakupu.

 

Wyszukiwanie w bazie może odbywać się poprzez:

 • poszczególne pola
 • optymalne wyszukiwanie poprzez pole „wyrażenie” – system przeszukuje wg wszystkich kryteriów wyszukiwawczych
 • maskowanie końcówek wyrazów poprzez znak ” * ”
 • znak „%” przed wyszukiwanym wyrażeniem oznacza, że wyrażenie może być poprzedzone dowolnym ciągiem liter

Zamawianie książek drogą elektroniczną

 • Przy każdej pozycji książkowej widnieje sygnatura, „status” (okres, na jaki książka może być wypożyczona: semestr, miesiąc, dwa tygodnie, czyli tzw. wypożyczenia krótkoterminowe, noc) oraz „akcja”.
 • Akcja może być dwojakiego rodzaju: zamówieniem (książka jest w magazynie) lub rezerwacją (książka aktualnie w wypożyczeniu). Czytelnik wybiera jedną z opcji, a następnie w polu „potwierdź” finalizuje ją. Jeśli poszukuje kilku tytułów, wraca do „zaawansowanego szukania”. Z chwilą złożenia zamówienia, czytelnik otrzymuje dwie wiadomości: jedną ze statusem zamówienia, drugą z informacją o odbiorze zamówionej pozycji. Czytelnik może mieć na koncie maksymalnie 10 pozycji.
 • Informacje o stanie realizacji zamówienia są przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas rejestracji. Identyczny komunikat pojawia się też po zalogowaniu się czytelnika na swoje konto osobiste w systemie bibliotecznym KOHA.
 • Po złożeniu zamówienia, należy pamiętać o wylogowaniu.

 

Elektroniczne zamawianie w weekendy

Zamówioną książkę należy odebrać w ciągu trzech dni – soboty i niedziele nie są uwzględniane przy zamówieniach elektronicznych, np.:
Przy zamówieniach dokonywanych w piątek: liczone są piątek, poniedziałek, wtorek
Przy zamówieniach dokonywanych w sobotę: poniedziałek, wtorek i środa.

Przedłużanie okresu wypożyczenia książki

Czytelnik może jednorazowo elektronicznie przedłużyć wyłącznie pozycje wypożyczone na dłużej niż dwa tygodnie (np. podręcznik), które nie posiadają rezerwacji. Jeśli termin zwrotu jeszcze nie upłynął, a książka ta nie jest zarezerwowana przez innego czytelnika, można przyjść bez książki celem przedłużenia lub przedłużyć telefonicznie.

Kary i opłaty

Opłata za nieterminowy zwrot wypożyczeń długoterminowych - 0,20 zł za każdy roboczy dzień zwłoki dla każdej książki, zaś krótkoterminowych – 2 zł za każdy dzień lub każdą rozpoczętą godzinę po terminie zwrotu w zależności od statusu wypożyczenia w odniesieniu do każdej książki. Informacje o stanie ewentualnego zadłużenia są widoczne dla danego czytelnika po zalogowaniu do konta bibliotecznego. Każdy czytelnik otrzymuje dodatkowo wiadomość na adres e-mail podany przy rejestracji z przybliżoną wartością zadłużenia.
Książkę, po uregulowaniu kary za jej przetrzymanie, będzie można ponownie wypożyczyć, o ile nie będzie ona miała statusu wypożyczenia krótkoterminowego lub miesięcznego bez przedłużenia i nie będzie już przez kogoś zarezerwowana.

Rodzaje katalogów w BG US

Biblioteka Główna posiada kilka rodzajów katalogów, które zostaną przedstawione w dalszej części szkolenia. Podczas zamówień elektronicznych, istotny jest fakt, w jakim katalogu dana pozycja się znajduje.
Ogólnie, katalogi w BG można podzielić na tradycyjny i elektroniczny:

 • katalog kartkowy, który zawiera zbiory zgromadzone przed 2002 rokiem – alfabetyczny (obecnie w większości zdygitalizowany)
 • katalog elektroniczny w systemie bibliotecznym KOHA, który rejestruje na bieżąco zasoby od roku 1993.


Katalog alfabetyczny książek i czasopism to taki, w którym opisy uporządkowane są alfabetycznie wg hasła.

UWAGA: Książki o sygnaturze WM dostępne są tylko w zamówieniach elektronicznych.

Hasłem dla opisu książki jest

 • nazwisko autorów ( od 1 do 3 autorów)
 • tytuł – przy pracy zbiorowej

Hasłem dla opisu czasopisma jest

 • tytuł czasopisma


W katalogu systematycznym opisy uszeregowane według dziedzin wiedzy, zgodnie z klasyfikacją UKD (Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną). Katalog ten pozwala zapoznać się z dziedzinami wiedzy reprezentowanymi w bibliotece.

Jeśli książka nie figuruje w katalogu elektronicznym, a jej data wydania nie przekracza 1993 roku, należy sprawdzić również katalog kartkowy tradycyjny lub zdigitalizowany. Po odnalezieniu poszukiwanej pozycji w katalogu kartkowym z sygnaturą oznaczającą wypożyczalnię BG US lub filię, czytelnik wypełnia jednoczęściowy rewers, z którym udaje się do wypożyczalni.

 • Książki z katalogu elektronicznego zamawiamy drogą elektroniczną
 • Książki spoza katalogu KOHA zamawiamy tradycyjnie wypełniając pojedynczy rewers.

 

Karta katalogowa 1

 

Rewers 1