Czytelnia Zbiorów Specjalnych i Pracy Cichej

Czytelnia znajduje się na pierwszym piętrze budynku Biblioteki przy ul. Tarczyńskiego 1, pok. 103. Z jej księgozbioru można korzystać wyłącznie na miejscu. Zbiory liczą około 30 tys. vol., w tym 454 vol. z księgozbioru byłej Akademii Nauk Społecznych. Księgozbiór Czytelni oznaczony jest sygnaturami : Ad., CZP, DR, Ikn., K., KP, Muz., Sd., Sk., RS., Wd.,ZS.

Informacje o zbiorach można znaleźć w katalogu komputerowym Zbiorów Specjalnych.

Czytelnia posiada trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, czytnik mikrofilmów oraz  profesjonalny powiększalnik dla osób niedowidzących.

Czytelnia Zbiorów Specjalnych udostępnia następujące zespoły dokumentów, wyłączone z głównych zbiorów ze względu na odmienną od książki i czasopisma formę:
  • rękopisy,
  • stare druki,
  • kartografię,
  • literaturę podziemną,
  • dokumenty audiowizualne,
  • kolekcję dra Tomasza Niewodniczańskiego.