Rys historyczny

Historia biblioteki sięga roku 1968, kiedy to w Szczecinie powołano Wyższą Szkołę Nauczycielską. W roku 1973 WSN przekształcono w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a istniejącą wówczas bibliotekę przemianowano na Bibliotekę Główną WSP. Jej dalsze losy wiążą się już z Uniwersytetem Szczecińskim, powstałym w 1985 roku. Wtedy też w wyniku połączenia Biblioteki Głównej WSP oraz Biblioteki Ekonomicznej Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej, rozpoczęła działalność Biblioteka Główna US. Przejęła ona jednocześnie zbiory biblioteczne, likwidowanych w związku z przemianami społeczno-ekonomicznymi, następujących instytucji: Instytutu Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Ideologicznego w Szczecinie, Akademii Nauk Społecznych w Warszawie oraz Ośrodka Informacji Naukowej PAN w Rembertowie.

Rys historyczny

Historia biblioteki sięga roku 1968, kiedy to w Szczecinie powołano Wyższą Szkołę Nauczycielską. W roku 1973 WSN przekształcono w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a istniejącą wówczas bibliotekę przemianowano na Bibliotekę Główną WSP. Jej dalsze losy wiążą się już z Uniwersytetem Szczecińskim, powstałym w 1985 roku. Wtedy też w wyniku połączenia Biblioteki Głównej WSP oraz Biblioteki Ekonomicznej Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej, rozpoczęła działalność Biblioteka Główna US. Przejęła ona jednocześnie zbiory biblioteczne, likwidowanych w związku z przemianami społeczno-ekonomicznymi, następujących instytucji: Instytutu Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Ideologicznego w Szczecinie, Akademii Nauk Społecznych w Warszawie oraz Ośrodka Informacji Naukowej PAN w Rembertowie.

Lokalizacja

Oddziały w Bibliotece Głównej

Bibliotekę Główną tworzą następujące oddziały:

 1. Oddział Udostępniania Zbiorów, w skład którego wchodzą:
  • Czytelnia 
  • Wypożyczalnia
  • Czytelnia Zbiorów Specjalnych
 2. Oddział Monitoringu Naukowego, w skład którego wchodzą:
  • Sekcja Bibliografi Naukowej
  • Sekcja Bibliometrii
 3. Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
 4. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

8 Filii Biblioteki Głównej

Biblioteki Sieci

Bibliotece Głównej US podlegają biblioteki wydziałowe, charakterem zbiorów dostosowane do potrzeb naukowo - dydaktycznych jednostek, przy których działają.

 • Biblioteka Ekonomiczna, ul. Mickiewicza 66
 • Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług (jako Centrum Informacji Menedżerskiej), ul. Cukrowa 8
 • Biblioteka Humanistyczna, ul. Krakowska 71
 • Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji, ul. Narutowicza 17
 • Biblioteka Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, ul. Tarczyńskiego 1
 • Biblioteka Wydziału Teologicznego, ul. Papieża Pawła VI nr 2
 • Biblioteka Międzywydziałowa, ul. Piastów 40 b, bud. nr 3

Dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcję biblioteki wydziałowej pełni Biblioteka Główna US.

 

Oznaczenie skrótów literowych sygnatur

Oznaczenia skrótów literowych sygnatur

Zarówno agendy biblioteczne, jak i filie, posiadają w katalogach swoje oznaczenia literowe. Stanowią one część sygnatury, dlatego dobrze zapamiętać wszystkie z nich.

A, Ac - Biblioteka Międzywydziałowa
Ad - Zbiory Specjalne BG (audiowizualne)
ANS - Biblioteka Humanistyczna (zbiory dawnej Akademii Nauk Społecznych)
BC - Biblioteka Międzywydziałowa
Bl, Blc - Wypożyczalnia BG
CDE, CEc - Czytelnia dawnego Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej
Cg - Czytelnia Biblioteki Głównej
CZP - Zbiory Specjalne BG (czasopisma podziemne)
D - Czytelnia BG (dar Janusza Deresiewicza)
DAAD (Deustcher Akademischer Austausch Dienst) - Biblioteka Humanistyczna
E, Ec - Biblioteka Ekonomiczna
F, Fc - Biblioteka Humanistyczna
G, Gc - Biblioteka Międzywydziałowa
GW - Zbiory zlikwidowanej Biblioteki Zamiejscowego Wydziału Społ.-Ekonomicznego w Gorzowie Wlkp.
H, Hc - Biblioteka Humanistyczna
Hx - Biblioteka Humanistyczna (zbiory Woj.Ośr.Kszt.Ideol.)
Ikn - Czytelnia Zbiorów Specjalnych BG (ikonografia)
Inf - Czytelnia BG
INFS - Biblioteka Humanistyczna (zbiory byłego Instytutu Nauk Filozoficzno-Społecznych)
IZP - Biblioteka Humanistyczna (zbiory byłego Instytutu Zachodniopomorskiego)
JK - Czytelnia BG (dar Joanny Kulmowej - Sala Strumiańska)
JO, JOc - Biblioteka Międzywydziałowa
K - Czytelnia Zbiorów Specjalnych BG (kartografia)
KP - Czytelnia Zbiorów Specjalnych BG (książki podziemne)
KS - Czytelnia BG (Krull Sammlung)
KSN - Czytelnia Zbiorów Specjalnych BG (Krull Sammlung - kolekcja nut)
M - Materiały
Muz - Czytelnia Zbiorów Specjalnych BG (druki muzyczne)
N, Nc - zbiory dotyczące nauk matematyczno-fizycznych
P, Pc - Biblioteka Międzywydziałowa
Pd - Czytelnia Książek BG, Wypożyczalnia BG oraz częściowo Biblioteka Humanistyczna
Pdc - Czytelnia BG (czasopisma pedagogiczne)
Q - Biblioteka Międzywydziałowa 
R, Rc - Biblioteka Międzywydziałowa
Rs - Czytelni Zbiorów Specjalnych BG (dokumenty niepublikowane/rękopisy)
S - Biblioteka Ekonomiczna
SA, SAc, SAM - Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
Sd - Czytelnia Zbiorów Specjalnych BG (starodruki)
SIL  - Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Sk - Czytelnia Zbiorów Specjalnych BG (kserokopie)
T, Tc, TM, TS - Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
W, WM, SN - Wypożyczalnia Biblioteki Głównej
Wd - Czytelnia Zbiorów Specjalnych BG (widokówki do 1945 r.)
WF, WFc - Biblioteka Międzywydziałowa
Z - Czytelnia Książek BG
ZS - Czytelnia Zbiorów Specjalnych BG - drobne, tradycyjne zbiory książkowe
 

 

Charakter zbiorów


 

Charakter zbiorów

Zbiory biblioteki gromadzone pod kątem potrzeb naukowo-dydaktycznych studentów i pracowników naukowych uczelni, liczą ponad milion jednostek inwentarzowych.

Gromadzone zbiory mają szeroki zakres tematyczny i obejmują dziedziny:

 • Filozofię
 • Psychologię
 • Nauki społeczne (m.in. ekonomię, prawo, pedagogikę)
 • Nauki matematyczno – przyrodnicze
 • Media (prasa, Internet)
 • Językoznawstwo i literaturoznawstwo
 • Religioznawstwo
 • Sport
 • Historię
 • Geografię i dziedziny pokrewne