O szkoleniu

Witamy na stronie Szkolenia Bibliotecznego

  • Aby przejść do strony testu, należy wybrać z menu głównego opcję "test i login studenta".
  • Szkolenie ma na celu zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania biblioteki, korzystania ze zbiorów i wyszukiwania informacji.

  • Szkolenie kończy się testem, który w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego, zostanie potwierdzony pod koniec semestru w systemie informatycznym Uczelni.

  • Ilość pytań w teście zależy od rodzaju biblioteki, której student podlega.

  • Do zaliczenia testu wymagane jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi.

  • Przed rozpoczęciem szkolenia zapoznaj się ze "Słowniczkiem".

  • Osoby zainteresowane zapisaniem się do Biblioteki, zobowiązane są wypełnić formularz wstępnej rejestracji na stronie WWW (w zakładce "Czytelnik"). Po dokonaniu rejestracji, należy udać się z nadanym numerem i niezbędnymi dokumentami, tj. legitymacją lub zaświadczeniem o przyjęciu na studia oraz dowodem osobistym do dowolnej Wypożyczalni.
  • Ze szkolenia mogą również skorzystać wszyscy zainteresowani zbiorami i usługami bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego.