O szkoleniu

O szkoleniu

Witamy na stronie Szkolenia Bibliotecznego

 • Aby przejść do strony testu, należy wybrać z menu głównego opcję "test i login studenta".
 • Szkolenie ma na celu zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania biblioteki, korzystania ze zbiorów i wyszukiwania informacji.

 • Szkolenie kończy się testem, który w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego, zostanie potwierdzony pod koniec semestru w systemie informatycznym Uczelni.

 • Do zaliczenia testu wymagane jest uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi.

 • Przed rozpoczęciem szkolenia zapoznaj się ze "Słowniczkiem".

 • Osoby zainteresowane zapisaniem się do Biblioteki, prosimy o kontakt z nami: pocztą elektroniczną lub poprzez telefon oraz podanie swojego numeru PESEL lub numeru albumu.​ To zdecydowanie najprostszy i jednocześnie najszybszy sposób, by nabyć uprawnienia do korzystania z zasobów bibliotek sieci US.​
  Alternatywną metodą zapisu jest formularz dostępny na stronie bg.szczecin.pl, który należy samodzielnie wypełnić i następnie aktywować konto biblioteczne.​
  Każdy nowy użytkownik, składa jednorazowo podpis na tzw. karcie zapisu, którą można podpisać podczas najbliższej wizyty w bibliotece.​
 • Ze szkolenia mogą również skorzystać wszyscy zainteresowani zbiorami i usługami bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego.

About trainng

Welcome to the Library Trainings webpage

 • In order to get to test webpage you should choose from the main menu option "student's test and login".
 • Training aims to familiarise the student with the main libarary rules, how to use the collections and how to search information.
 • The training ends with the test which, in case of receiving positive result, will be cofirmed at the end of semester in the information system of the University.
 • 60% of correct answers is required in order to pass the test.
 • !-
 • Before starting the test please read "Słowniczkiem".
 • -->
 • Those who are interested in enrolling to the library we request to contact us: via email or by phone and to give one's PESEL number or transcript number. It is definitely the easiest and at the same time the fastest way to obtain entitlement to use the sources of the US libraries. An alternative method of enrollment is an electronic template available on the webpage: bg.szczecin.pl. It should be filled in individually and next library account should be activated.
 • Every new user should once sign the enrollment form and this can be done during next visit at the library.
 • In the training can also participate everyone who is interested in the US library collections and services.