Podstawowe zasady korzystania z Biblioteki WPiA US

  • Po wejściu do Biblioteki należy zostawić legitymację studencką lub kartę biblioteczną dyżurującemu bibliotekarzowi oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin
  • Kurtki, płaszcze, torby należy zostawić w szatni (można skorzystać z zamykanych szafek, do których klucze wydawane są w portierni)
  • W Czytelniach należy zachować ciszę
  • W Czytelniach obowiązuje zakaz konsumpcji
  • W Czytelni Multimedialnej nie ma możliwości zapisywania plików na nośnikach zewnętrznych