Katalogi

 

Korzystanie z księgozbioru Biblioteki WPiA US ułatwiają katalogi:

  • kartkowe (obejmują zbiory do 2008 roku)
    • alfabetyczne wydawnictw zwartych (etykiety zielone) i ciągłych (etykiety czerwone)
    • rzeczowy wydawnictw zwartych (etykiety białe)
  • elektroniczny (obejmuje zbiory od 1993 roku oraz część wydanych wcześniej, te ograniczenia nie dotyczą wydawnictw ciągłych)

Zatem sygnatur książek wydanych pomiędzy rokiem 1993 a 2008 można szukać zarówno w katalogach kartkowych jak i elektronicznym. Natomiast opisy części książek wydanych przed rokiem 1993 mogą znajdować się jedynie w katalogach kartkowych. Oznacza to, że jeśli takiej książki nie znajdziemy w katalogu elektronicznym, nie przesądza to o tym, że nie ma jej w zbiorach Biblioteki. Koniecznie trzeba to zweryfikować z katalogiem kartkowym wydawnictw zwartych. Sygnatur książek wydanych po roku 2008 należy szukać wyłącznie w katalogu elektronicznym.

W przypadku czasopism, wszystkie wydawnictwa do roku 2008 znajdziemy zarówno w kartkowym alfabetycznym katalogu wydawnictw ciągłych jak i w katalogu elektronicznym. Późniejsze, tylko w katalogu elektronicznym.

Kartkowy katalog rzeczowy wydawnictw zwartych obejmuje zbiory książkowe Biblioteki WPiA US do roku 2008. Karty katalogowe odpowiadające poszczególnym książkom gromadzone są tu według treści. Z katalogu tego korzystamy, kiedy potrafimy określić dziedzinę, z zakresu której szukamy literatury, a nie znamy tytułów ani autorów konkretnych książek. 

Katalog z opisem

Ze sposobem korzystania z katalogów kartkowych dokładnie zapoznali się Państwo w części szkolenia dotyczącej Biblioteki Głównej w dziale "Wypożyczalnia".

Pamiętaj!

Na karcie katalogowej sygnatura zawsze znajduje się w prawym górnym rogu karty.

rewers Karty Katalogwej

 

Katalog elektroniczny dostępny jest na stronie bg.szczecin.pl

Jest to katalog centralny realizowany w systemie KOHA. Jest to ta sama baza, z której dokładną obsługą zapoznali się Państwo w części szkolenia dotyczącej Biblioteki Głównej w dziale "Wypożyczalnia".

Sygnatury BWPiA 

Zarówno w katalogach kartkowych jak i elektronicznym zbiory Biblioteki WPiA US oznaczone są sygnaturami rozpoczynającymi się od liter:

SA. – wydawnictwa zwarte
SAc. – wydawnictwa ciągłe
SAM. – księgozbiór wypożyczalni