Czytelnia Multimedialna

W Czytelni tej można skorzystać z zasobów elektronicznych Biblioteki oraz z Internetu. Dla pracowników i studentów US dostęp ten jest bezpłatny, natomiast od osób spoza uczelni pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem opłat manipulacyjnych pobieranych w Bibliotece Głównej US.

Zasoby Czytelni Multimedialnej:

  • Systemy informacji prawnej (Lex Omega, Legalis)
  • Polska Bibliografia Prawnicza
  • Baza Ars Lege - największa w Polsce baza testów egzaminacyjnych. Zawiera 65 000 pytań testowych z różnych  dziedzin prawa, testy z państwowych egzaminów, akty prawne,  wzory pism, umów i kazusy. Serwis skierowany jest przede wszystkim dla osób zdających egzaminy w zawodach prawniczych i około prawniczych. Dostęp ze wszystkich komputerów Wydziału Prawa i Administracji US poprzez stronę http: www.arslege.pl
  • Academica - cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna - to innowacyjne narzędzie pozwalające na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.
  • Bazy bibliograficzne i pełnotekstowe dostępne ze strony BG
  • Bibliografia Pracowników US
  • Dodatki na płytach CD do czasopism i książek