Czytelnia Książek

Księgozbiór Biblioteki WPiA US podzielony jest na:

    • podręczny, udostępniany w wolnym dostępie
    • umieszczony w magazynie.

Aby skorzystać z księgozbioru umieszczonego w magazynie, należy złożyć zamówienie na książkę u dyżurującego bibliotekarza, wypełniając rewers. Rewersy realizowane są na bieżąco. Aby skorzystać z księgozbioru podręcznego, nie trzeba wypisywać rewersu. Wystarczy podejść do regału i sięgnąć po interesującą pozycję.

W Czytelni Książek księgozbiór podręczny uporządkowany jest według głównych dziedzin prawa, którym odpowiadają poszczególne działy.

Każdy dział jest opisany i oznaczony kolorem (na zdjęciu dział „Prawo konstytucyjne” oznaczony kolorem czerwonym).

W obrębie działu, książki ułożone są kolejno według sygnatur.

Pamiętaj!!!


Kończąc pracę,
należy odłożyć książkę na miejsce, tzn. najpierw należy znaleźć odpowiedni dział, a następnie jej miejsce zgodnie z sygnaturą.

 

Półki Wirtualne

Do każdego działu w Czytelni Książek przypisana jest Półka Wirtualna w Katalogu Elektronicznym. Dzięki temu w łatwy sposób można sprawdzić jakie książki znajdują się w poszczególnych działach .

W tym celu...

 

 

 

Informację, czy konkretna książka znajduje się w magazynie, czy w księgozbiorze podręcznym Czytelni Książek, znajdziemy również w katalogu elektronicznym: