Czytelnia Czasopism

W Czytelni Czasopism bieżące roczniki (czyli czasopisma z bieżącego roku, około 120 tytułów) ułożone są na specjalnych regałach, alfabetycznie wg tytułów czasopism.

Natomiast roczniki archiwalne ułożone są tematycznie na ponumerowanych regałach.

Korzystanie z tych zbiorów ułatwia katalog wydawnictw ciągłych oraz alfabetyczny wykaz tytułów, odsyłający do konkretnego regału (fragment wykazu na zdjęciu).

Wykaz ten znajduje się na środkowym filarze Czytelni Czasopism.