Szkolenie biblioteczne

Dla studentów I roku

Wydziału

Matematyczno-Fizycznego

BWMF
 • Wymaga zaliczenia
 • Wpis do indeksu na podstawie zaliczonego testu (online)
 • Indeksy i karty egzaminacyjne (wypełnione) dostarcza do czytelni starosta – po zakończeniu semestru zimowego.

UWAGA: Koniecznie zapoznaj się ze szkoleniem bibliotecznym Biblioteki Głównej US: http://szkolenia.bg.szczecin.pl/

Uniwersytet SzczecińskiGodło US

 

Szkolenie biblioteczne

Dla studentów I roku

Wydziału

Matematyczno-Fizycznego

BWMF
 • Wymaga zaliczenia
 • Wpis do indeksu na podstawie zaliczonego testu (online)
 • Indeksy i karty egzaminacyjne (wypełnione) dostarcza do czytelni starosta – po zakończeniu semestru zimowego.

UWAGA: Koniecznie zapoznaj się ze szkoleniem bibliotecznym Biblioteki Głównej US: http://szkolenia.bg.szczecin.pl/

Uniwersytet SzczecińskiGodło US

 

Czytelnia WMF

 

Czytelnia WMF

Budynek WMF

 • Nasza czytelnia jest ogólnodostępna.
 • Posiada 32 miejsca dla czytelników oraz 5 stanowisk komputerowych z dostępem do sieci.
 • Jest otwarta w godzinach:

poniedziałek - piątek

soboty zjazdowe

0900 - 1800

1000 - 1400

Strona 3

 

ZBIORY BIBLIOTEKI WMF

 

 

Zbiory liczą
13 tys. woluminów książek i 9 tys. woluminów czasopism. W prenumeracie bieżącej jest 46 tytułów czasopism krajowych i 7 tyt. czasopism zagranicznych

Profil zbiorów
matematyka, fizyka, informatyka, astronomia, technika - w zakresie teorii, zastosowań i metod nauczania, fizyka morza, chemia fizyczna i kwantowa, ochrona środowiska i ekologia oraz ekonomia.

 

 

 

Strona 4

 

Formy udostępniania

 • udostępnianie na miejscu wszystkim zainteresowanym,
 • wolny dostęp do wydzielonego księgozbioru podręcznego:
  • w czytelni książek około 2,1 tys. wol. książek w układzie przedmiotowym,
  • w czytelni czasopism 64 tytuły czasopism bieżących i archiwalnych - w układzie alfabetycznym.
 • wypożyczenia międzybiblioteczne za pośrednictwem BG US

 

Strona 5

 

Zbiory elektroniczne

 

Strona 6

 

Katalogi Biblioteki WMF

Katalogi książek i czasopism
◆ elektroniczny w systemie KOHA - zasoby od roku 1993 http://bg.szczecin.pl
◆ katalog kartkowy zbiory zakupione prze 1993 rokiem (do 2006 roku)

UWAGA!

Książki z katalogu elektronicznego mogą być zamawiane TYLKO elektronicznie.

Rewersy papierowe będą przyjmowane wyłącznie na pozycje nie figurujące w katalogu online.

 

Strona 7

 

Katalogi kartkowe

Katalog alfabetyczny książek i czasopism
Opisy uszeregowane w porządku alfabetycznym wg hasła.
 • Hasłem dla opisu książki jest:
  • nazwisko autorów ( od 1 do 3 autorów)
  • tytuł – przy pracy zbiorowej
 • Hasłem dla opisu czasopisma jest
  • tytuł czasopisma
Katalog systematyczny
Opisy uszeregowane według dziedzin wiedzy, zgodnie z klasyfikacją UKD. Katalog pozwala zapoznać się z dziedzinami wiedzy reprezentowanymi w bibliotece.

Katalogi kartkowe znajdują się przed wejściem do Biblioteki

alt

 

Strona 9

 

Wyszukiwanie książek w katalogu systemu KOHA

http://bg.szczecin.pl/
● Wyszukiwanie poprzez poszczególne pola
● Optymalne wyszukiwanie poprzez pole "wyrażenie"
● Maskowanie końcówek wyrazów poprzez znak " * "
● Znak "%" przed wyszukiwanym wyrażeniem oznacza, że wyrażenie może być poprzedzone dowolnym ciągiem liter

 

Strona 10

 

Dokumenty uprawniające do korzystania z usług bibliotecznych

Legitymacja studencka / Karta międzybiblioteczna

Karta międzybiblioteczna - (zakładana w Wypożyczalni Biblioteki Głównej - dostarczyć zdjęcie - opłata 6 zł)
• uprawnia do korzystania z innych bibliotek naukowych Szczecina.
• do zaliczenia roku potrzebne będę potwierdzenia zwrotu książek ze wszystkich bibliotek, do których się zapiszesz i w których jakieś pozycje masz wypożyczone!

 

Strona 11

 

alt

 

Strona 12

 

Wypełnianie rewersu na czasopismo – litera „c” przy sygnaturze

 


 

Strona 13

 

Sygnatury

• Są to oznaczenia literowo-cyfrowe, określające miejsce książki w bibliotece.
• Sygnatura umieszczona jest w katalogu kartkowym w prawym górnym rogu karty katalogowej.
• Do domu można wypożyczać tylko książki o sygnaturze „W”, „WM” lub „SN”
(pozycje o takich sygnaturach posiada Wypożyczalnia Biblioteki Głównej).
• Książki o innych sygnaturach dostępne są TYLKO w poszczególnych czytelniach.
• Sygnatury Biblioteki WMF:
N” – książki
Nc” – czasopisma

Sygnatury na czasopismo lub wydawnictwa ciągłe

Litera „c” przy sygnaturze oznacza czasopismo.
• Przy wypełnianiu rewersu należy określić rok oraz numer tomu lub zeszytu.
• Czasopisma o sygnaturze „Cg” dostępne są w Czytelni Głównej Biblioteki US.
• Czasopisma o innych sygnaturach dostępne są w czytelniach wydziałowych.
• Z czasopism korzysta się TYLKO NA MIEJSCU.

 

Strona 14

 

Zasady korzystania z Czytelni Wydz. Matematyczno-Fizycznego

  • Ze zbiorów Biblioteki korzysta się na miejscu.
   Wyjątek stanowią wypożyczenia tzw. „nocne” dla studentów Wydz. M-F.- po pozostawieniu aktualnego dokumentu :  legitymacji studenckiej lub karty międzybibliotecznej.
  • Wypożyczenia „nocne” realizowane są od godz. 17:00, z obowiązkiem zwrotu do godz. 10:00 dnia następnego. Za nieterminowy zwrot wypożyczeń „nocnych” pobiera się opłatę: - 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę po terminie zwrotu ( za każdą wypożyczoną pozycję).
  • Ze zbiorów znajdujących się w wolnym dostępie do półek, korzysta się bez ograniczeń.
  • Zbiory magazynowe udostępnia się po złożeniu na nie rewersu.
Użytkowników Czytelni obowiązuje:
• pozostawienie w szatni okryć wierzchnich,
• pozostawienie toreb i plecaków w szafce,
• wpisanie się do książki odwiedzin,
• pozostawienie dyżurującemu bibliotekarzowi legitymacji lub karty bibliotecznej,
• zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków,
• wyłączenie telefonów komórkowych

 

Strona 15

 

Zapraszamy do naszej czytelni
i życzymy przyjemnej
i owocnej pracy

 

 

Opracowanie:

Janina Halec

Anna Milewska