BIBLIOTEKA MIĘDZYWYDZIAŁOWA

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz studentów niżej wymienionych kierunków Wydziału Humanistycznego:
- bałtyckie studia kulturowe,
- dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
- dziennikarstwo i zarządzanie mediami,
- filologia angielska,
- filologia germańska,
- filologia hiszpańska,
- filologia norweska,
- filologia polska,
- filologia romańska,
- filologia rosyjska,
- global communication,
- italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem,
- lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie,
- przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym,
- studia pisarskie.

Warunkiem zaliczenia szkolenia bibliotecznego jest osiągnięcie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi w teście elektronicznym, który jest dostępny w zakładce "Test i login studenta". W formularzu rejestracyjnym należy wybrać "Biblioteka Międzywydziałowa".

Potwierdzeniem zaliczenia testu jest wpis do indeksu, który można uzyskać w Informatorium Biblioteki Międzywydziałowej ( I piętro ).

UWAGA! Do zaliczenia szkolenia bibliotecznego konieczne jest zapoznanie się ze wszystkimi częściami prezentacji.

Szkolenie biblioteczne w roku akademickim 2019/20 przygotowały:
mgr Joanna Galewska
mgr Sylwia Wilczyńska