Iwona Sagan

Szkolenie Biblioteczne dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Witamy

Witamy!

Szkolenie ma na celu zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania biblioteki, korzystania ze zbiorów i wyszukiwania informacji. Stanowi przedmiot zaliczeniowy i jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I-go roku studiów stacjonarnych i zaocznych.

Studenci zobowiązani są zapoznać się z materiałami dotyczącymi Biblioteki Kampusowej Narutowicza PIA oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Szkolenie kończy się testem, na podstawie którego student otrzymuje wpis do indeksu. Test składa się z 15 pytań. Aby uzyskać wpis, należy poprawnie odpowiedzieć na 60% z nich. Test należy rozwiązać nie później niż do końca semestru zimowego. Do testu można przystępować wielokrotnie, jednak nie częściej niż raz na 48 godzin.

Wpisy do indeksów będą dokonywane w Dziekanacie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

Przed rozpoczęciem szkolenia proszę zapoznać się ze "Słowniczkiem" i Regulaminem Biblioteki Głównej.