SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

 

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów
I roku studiów na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Kończy się ono TESTEM, którego zaliczenie jest podstawą
wpisu do indeksu i karty egzaminacyjnej.

 

W celu odbycia szkolenia studenci powinni wykonać następujące czynności :

  1. Przejść na stronę szkolenia w Bibliotece Głównej US: http://szkolenia.bg.szczecin.pl i zapoznać się z materiałem szkoleniowym dotyczącym korzystania z Biblioteki Głównej US oraz słownikiem pojęć bibliotecznych.
  2. Rozwiązać test.