O szkoleniu

Witamy na stronie Szkolenia Bibliotecznego

 • Szkolenie biblioteczne on-line stanowi przedmiot zaliczeniowy i jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I-go roku studiów stacjonarnych i zaocznych.

 • Osoby zainteresowane zapisaniem się do Biblioteki, zobowiązane są wypełnić formularz wstępnej rejestracji na stronie: http://bg.univ.szczecin.pl/kohaczyt/register.php. Po dokonaniu rejestracji, należy udać się z nadanym numerem i niezbędnymi dokumentami, tj. legitymacją lub zaświadczeniem o przyjęciu na studia oraz dowodem osobistym do dowolnej Wypożyczalni.
 • Każdy student przechodzi szkolenie dotyczące korzystania z biblioteki na jego wydziale oraz Biblioteki Głównej.

 • Aby przejść do strony testu, należy wybrać z menu głównego opcję "test i login studenta".
 • Szkolenie ma na celu zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania biblioteki, korzystania ze zbiorów i wyszukiwania informacji.

 • Szkolenie kończy się testem, na podstawie którego student otrzymuje wpis do indeksu.

 • Ilość pytań w teście zależy od rodzaju biblioteki, której student podlega.

 • Do zaliczenia testu wymagane jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi.

 • Przed rozpoczęciem szkolenia zapoznaj się ze "Słowniczkiem".

 • Pod koniec semestru, zebrane przez starostę i uzupełnione indeksy wraz z kartami egzaminacyjnymi, powinny trafić do kierowników bibliotek wydziałowych.
 • Ze szkolenia mogą również skorzystać wszyscy zainteresowani zbiorami i usługami bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego.